(เพิ่มเติม) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตามที่ท่านได้รับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จากคณะกรรมการของสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการเมื่อวันที่ 5...

View More

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตามที่ท่านได้เข้ารับการสัมภาษณ์...

View More

แล้วท่านจะได้อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แล้วท่านจะได้อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลายสายที่โทรศัพท์สอบถามเข้ามา วันนี้...

View More

กรอกใบสมัครออนไลน์ โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขต ศก.พิเศษ

กรอกใบสมัครออนไลน์ โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขต ศก.พิเศษ

กำหนดการ รับสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สำหรับ...

View More

กสอ. ให้ทุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ โตตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กสอ. ให้ทุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ โตตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ

  จากนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) มาตั้งแต่ปี 2557...

View More

Business Model Canvas คืออะไร

Business Model Canvas คืออะไร

เป็นเครื่องมือใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะ “ลงทุน” เริ่มต้นธุรกิจ...

View More

เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร

เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร

เขตเศรษฐกิจพิเศษ  หมายถึง เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย...

View More

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและสำรวจโอกาสทางธุรกิจในลาว

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและสำรวจโอกาสทางธุรกิจในลาว

สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสำรวจโอกาสทางธุรกิจในลาว พร้อมทั้งเข้าชมงาน 7th The...

View More

จัดฝึกอบรมฟรี หลักสูตร “การผลิตได้ผล คนเป็นสุข”

จัดฝึกอบรมฟรี  หลักสูตร “การผลิตได้ผล คนเป็นสุข”

สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดฝึกอบรม ...

View More